Nooyen PIB

PIB-programma ondersteunt Nederlandse bedrijven in Argentijnse varkensketen

Het PIB-programma betreft een driejarige samenwerking tussen de Nederlandse overheid en een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de Argentijnse varkensketen. Nooyen maakt deel uit van deze samenwerking

 

Doelstelling van deze publiek-private samenwerking is om samen met lokale stakeholders de Argentijnse varkensketen te optimaliseren met kennis, kunde en technologie zodat deze in kan spelen op de (inter)nationale vraag naar hoogwaardige, maatschappelijk verantwoordelijk en milieuvriendelijk geproduceerde varkensproducten. Nooyen brengt zijn kennis en technologie in op het gebied van huisvesting en (rooster)vloeruitvoering.

 

GITAH Porcino

De partners werken samen onder de naam Grupo de Intercambio Tecnológico Argentino Holandés, kortweg: GITAH Porcino. Het cluster bestaat uit bedrijven die de hele varkensketen bestrijken en is gevormd na bedrijfs- en beursbezoeken in Argentinië, onder andere tijdens de handelsmissies in 2018 en 2019.

 

Gehele sector optimaliseren

De innovatieve productie- en verwerkingsconcepten van het cluster zullen worden ingezet om de gehele sector in Argentinië te helpen optimaliseren in duurzaamheid en energiebesparing. Het betreft zowel de fokkerij, voeding, vermeerdering, afmesten, slachten en het verwerken van het vlees en de reststromen. Ook het management op het boerenerf (farm management) als het management in de supply chain en logistiek worden betrokken in de aanpak. Het programma loopt tot eind 2023.