china

Nederlands consortium werkt aan verantwoorde varkenshouderij in China

Het consortium wordt geleid door Royal Agrifirm Group en werkt nauw samen met het ministerie van LNV, de landbouwraad in de Nederlandse ambassade in Peking en NLWorks, in afstemming met de Chinese (lokale) overheid. “Om echt impact te maken op de Chinese varkenshouderijsector moet je wel vanuit een breed publiek-privaat consortium opereren, zegt Maurits van Os, deputy director NLWorks. Dankzij de steun vanuit bedrijven én de Nederlandse overheid zetten we met de bouw van de RTTC een belangrijke stap naar een duurzaam verdienmodel voor zowel China als Nederland.”

Wereldwijde uitdagingen
Royal Agrifirm Group draagt wereldwijd bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties en heeft al meer dan 100 jaar ervaring in de voederindustrie. Veilige en duurzame voedselvoorziening, verduurzaming van de dierlijke productie, waaronder de varkenshouderij, zijn wereldwijde uitdagingen,” zegt Jeroen Jeuken, managing director van Agrifirm ASIA. “Gecombineerd met onze jarenlange marktervaring en de kennis die we de afgelopen twintig jaar in China hebben opgebouwd kunnen we, samen met de betrokken Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid, een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de varkenshouderij in China.”

 

Ambities
De ambities van het consortium liegen er niet om. “De situatie in China is bijzonder nijpend en de uitdagingen zijn omvangrijk,” vervolgt Jeuken. “Op dit moment stuiten we op grenzen om de situatie van de Chinese varkenssector te verbeteren. Dit heeft te maken met de gehanteerde productiesystemen, de borging van kwaliteit en gezondheid, kennis en vaardigheden en de effecten op milieu en gezondheid van dier en mens. De enorme groei en ambitie van China om hun eigen voedsel te produceren kun je niet tegenhouden. Waar we wel voor kunnen zorgen is dat dit gebeurt op een manier die goed is voor onze wereld en rekening houdend met dierenwelzijn. Hierbij zetten we volop in op Nederlandse kennis, die toonaangevend is op wereldniveau. Zo heeft ook de Nederlandse economie maximaal profijt van deze ontwikkelingen in China.”
 

Ledenuitkering
Met deze investering werkt Royal Agrifirm Group tevens aan de winstgevendheid in het buitenland, die via de ledenuitkering, ten goede komt aan de leden van de Nederlandse coöperatie. Zij krijgen ieder jaar het ledenvoordeel uitgekeerd, dat voortkomt uit de winst die Agrifirm buiten het ledenbedrijf en in het buitenland maakt.


Vijf kerngebieden

Met de inzet van de consortiumpartners worden integrale en deeloplossingen op vijf kerngebieden geleverd en verder ontwikkeld, te weten: voeding, genetica, gezondheid, huisvesting/data en kennis/vaardigheden. Inmiddels is gestart met de bouw van het RTTC in Anping. Het demonstratie- en productiebedrijf met geïntegreerde faciliteiten voor het geven van trainingen en uitvoeren van proeven en demonstraties zal in 2021 geopend worden. Het RTTC zal bijdragen aan het verbeteren en versterken van de marktpositie van Agrifirm Asia in China.

Consortium ‘Verduurzaming Varkenshouderij China’
Het consortium en stichting ‘Verduurzaming Varkenshouderij China’ is officieel opgericht op 29 september 2020 en bestaat uit: Royal Agrifirm Group, Dutch Farm Design (DFD), Groba Voedersystemen, Hato Lighting, Microfan, MS Schippers, Nedap Livestock Management, Nooyen Pig Flooring, R&R Systems BV, Topigs Norsvin, TripleAir BV, NLWorks.