Nooyen roostervloeren voor Vleesvarkens

Voor maximale resultaten heb je de beste vloeren nodig van het kraamhok tot en met de vleesvarkensstal. Voor vleesvarkens hanteren wij dezelfde benadering als bij zeugen in grote groepen: daar waar maar een gedeelte van de vloer in roosters mag worden uitgevoerd adviseren wij Tri-Bar of Tri-Cast roosters. Deze roosters zorgen voor mooie schone vleesvarkens en verlagen de ziektedruk. Door de goede mestdoorlaat en eenvoudige reiniging is een goede hygiëne gewaarborgd. 

 

Bekijk de catalogus

 

Of bekijk de product-brochures

Brochure Poly Deck  Brochure Tri-Bar